MỞ TÀI KHOẢN THỰC HÀNH PRICE ACTION
Mô hình nến Belt Hold Line: Cách nhận dạng, tính toán điểm Entry, Stop Loss, Take Profit
Mô hình Belt Hold Line (Yorikiri) là một mẫu mô hình nến Nhật đơn được ứng dụng để dự báo khả năng xu hướng tiếp theo của thị trường chứng khoán hoặc thị trường Forex. Belt Hold Line có body nến rất lớn và hầu như không có bóng nến trên hoặc bóng nến dưới tùy thuộc vào các vùng xuất hiện của mô hình.
Mở tài khoản Forex
Mở tài khoản Forex