Nord FX Promo 2024
XM Broker 2024-04 - Thưởng khuyến mãi
Home » Trading Insights » Đầu tư Vàng – Gold 2024

Điều gì khiến vàng (Gold) trở thành tài sản chiến lược trong năm 2024?

Vàng có vai trò quan trọng như một khoản đầu tư chiến lược dài hạn và là nguồn phân bổ chính trong danh mục đầu tư được đa dạng hóa tốt. Các nhà đầu tư đã có thể nhận ra phần lớn giá trị của vàng theo thời gian bằng cách duy trì phân bổ dài hạn và tận dụng trạng thái trú ẩn an toàn của nó trong thời kỳ kinh tế bất ổn.

Vàng là một tài sản có tính thanh khoản cao, không có rủi ro tín dụng và khan hiếm, về mặt lịch sử, giá trị của nó được bảo toàn theo thời gian. Nó cũng được hưởng lợi từ các nguồn nhu cầu đa dạng: như một khoản đầu tư, tài sản dự trữ, đồ trang sức bằng vàng và một thành phần công nghệ. Những thuộc tính này có nghĩa là vàng có thể nâng cao danh mục đầu tư theo ba cách chính:

  • Mang lại lợi nhuận lâu dài 
  • Cải thiện sự đa dạng hóa 
  • Cung cấp thanh khoản
Đầu tư Vàng - Gold 2024 được hưởng lợi từ nhu cầu đa dạng
Đầu tư Vàng – Gold 2024 được hưởng lợi từ nhu cầu đa dạng

Kết hợp lại, những đặc điểm này làm cho vàng trở thành một sự bổ sung rõ ràng cho cổ phiếu và trái phiếu, đồng thời là sự bổ sung đáng hoan nghênh cho các danh mục đầu tư trên diện rộng.

Hơn nữa, sự thay đổi theo hướng tích hợp nhiều hơn các mục tiêu môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong chiến lược đầu tư có ý nghĩa quan trọng và Tôi tin rằng vàng có thể đóng vai trò hỗ trợ những mục tiêu này . Vàng – từ các nguồn đầu tư đã được xác lập – phải được công nhận là tài sản được sản xuất và phân phối một cách có trách nhiệm.

Scroll to Top