Home » Trading Insights » Đầu tư Vàng – Gold 2024 » Thuộc tính #2: Đa dang hoá cao

Đa dạng hóa có hiệu quả

Những công cụ đa dạng hóa hiệu quả trong đầu tư đôi khi khó tìm được. Nhiều tài sản ngày càng trở nên tương quan thuận khi sự không chắc chắn của thị trường tăng lên và sự biến động rõ rệt hơn. Kết quả là chiến lược đa dạng hoá không phát huy hiệu quả như kỳ vọng, từ đó không bảo vệ được danh mục đầu tư khi nhà đầu tư cần sự đa dạng giúp giảm rủi ro nhất.

Vàng – Gold khác biệt ở chỗ mối tương quan nghịch của nó với cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác tăng lên khi các tài sản này bị bán tháo.

Khủng hoảng tài chính toàn cầu là một trường hợp điển hình. Cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác sụt giảm giá trị, cũng như các quỹ phòng hộ, bất động sản và hầu hết hàng hóa, vốn từ lâu được coi là công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư. Ngược lại, vàng giữ nguyên giá và tăng giá, tăng 21% tính theo đô la Mỹ từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 2 năm 2009.

Và trong những đợt sụt giảm mạnh gần đây nhất của thị trường chứng khoán vào năm 2020 và 2022, hiệu suất của vàng vẫn tích cực.

Hiệu suất mạnh mẽ này không có gì đáng ngạc nhiên. Trừ một số trường hợp ngoại lệ, vàng đặc biệt hiệu quả trong thời điểm có rủi ro hệ thống, mang lại lợi nhuận dương và giảm tổn thất tổng thể cho tổng danh mục đầu tư.

Giá vàng tăng trong thời điểm thị trường có rủi ro hệ thống
Giá vàng tăng trong thời điểm thị trường có rủi ro hệ thống

Nhưng mối tương quan của vàng không chỉ hỗ trợ tích cực cho các nhà đầu tư trong thời kỳ hỗn loạn. Nó cũng có thể mang lại mối tương quan tích cực với cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác trên thị trường tích cực, khiến vàng trở thành một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả toàn diện.

Lợi ích này phát sinh từ bản chất kép của vàng:

  1. Là khoản đầu tư
  2. Là hàng tiêu dùng

Như vậy, hiệu suất dài hạn của vàng được hỗ trợ bởi tăng trưởng thu nhập. Dữ liệu phân tích, cho thấy rằng khi cổ phiếu tăng mạnh, mối tương quan của chúng với vàng có thể tăng lên. Điều này được thúc đẩy bởi hiệu ứng tài sản hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng vàng, cũng như nhu cầu từ các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự bảo vệ trước kỳ vọng lạm phát cao hơn.

Hiệu quả đầu tư Vàng tốt trong giai đoạn phục hồi hậu khủng hoảng
Hiệu quả đầu tư Vàng tốt trong giai đoạn phục hồi hậu khủng hoảng