Nord FX Promo 2024
XM Broker 2024-04 - Thưởng khuyến mãi
Home » Trading Insights » Đầu tư Vàng – Gold 2024 » Thuộc tính #3: Thanh khoản cao

Một thị trường sâu rộng

Thị trường vàng rộng lớn, toàn cầu và có tính thanh khoản cao. Ước tính lượng vàng vật chất các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương nắm giữ có giá trị khoảng 5,1 nghìn tỷ USD, cộng thêm 1,0 nghìn tỷ USD lãi mở thông qua các công cụ phái sinh được giao dịch trên các sàn giao dịch hoặc thị trường phi tập trung (OTC).

Thị trường vàng cũng có tính thanh khoản cao hơn một số thị trường tài chính lớn, bao gồm đồng euro/yên và Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones, trong khi khối lượng giao dịch tương tự như T-Bills của Mỹ ( Biểu đồ 9 ).

Vàng được giao dịch nhiều hơn nhiều tài sản tài chính lớn khác
Vàng được giao dịch nhiều hơn nhiều tài sản tài chính lớn khác

Khối lượng giao dịch vàng trung bình khoảng 163 tỷ USD mỗi ngày vào năm 2023.

Thanh khoản cao

Trong khoảng thời gian đó, các hợp đồng giao ngay và phái sinh OTC chiếm 99 tỷ USD và hợp đồng tương lai vàng được giao dịch 62 tỷ USD mỗi ngày trên nhiều sàn giao dịch toàn cầu. Các quỹ ETF vàng được hỗ trợ vật lý (ETF vàng) cung cấp một nguồn thanh khoản bổ sung, với các quỹ ETF vàng toàn cầu giao dịch trung bình 2 tỷ USD mỗi ngày ( Biểu đồ 10 ).

Quy mô và độ sâu của thị trường có nghĩa là nó có thể thoải mái đáp ứng các nhà đầu tư tổ chức lớn, mua và nắm giữ. Trái ngược hoàn toàn với nhiều thị trường tài chính, tính thanh khoản của vàng không hề cạn kiệt, ngay cả trong những thời điểm căng thẳng tài chính. Điều quan trọng nữa là vàng cho phép các nhà đầu tư đáp ứng các khoản nợ khi tài sản kém thanh khoản hơn trong danh mục đầu tư của họ khó bán hoặc bị định giá sai.

Vàng có tính thanh khoản cao trên các nền tảng đầu tư quan trọng
Vàng có tính thanh khoản cao trên các nền tảng đầu tư quan trọng
Scroll to Top